top of page

תכנון ראשוני והדמיית מערכת

תכנון ראשוני 

המומחה הסולארי משתמש בכלים חדישים לצורך ביצוע תכנון ראשוני והדמיית מערכת. התכנון הראשוני מבוצע ללא צורך בביקור באתר הלקוח. 

באמצעות התכנון הראשוני ניתן להבין מה הגודל (ההספק) המקסימאלי של המערכת הסולארית, אותה ניתן להתקין על גג המבנה, איזו אסדרה עדיפה וכמה כסף "תייצר" המערכת עבורך.

התכנון הראשוני שמבוצע מתחשב מגורמים שונים הכוללים את גודל הגג, סוג והשיפוע ההגג, עצמים שמטילים צל, הכיוון של הגג וגורמים סביבתיים נוספים.

על בסיס הנתונים שנקבל מהתכנון, נוכל לדעת עד כמה מערכת סולארית היא אופציה כלכלית עבורך, ונוכל להעריך עד כמה תוכל לחסוך באמצעות רכישה והתקנה של מערכת סולארית. בעזרת התכנון הראשוני, תוכל לדעת מהו הספק המערכת הסולארית בה אתה מעוניין, ויתאפשר לך לקבל הצעות מחיר המותאמות לך אישית. 

bottom of page