top of page

ממירי מתח

תפקיד הממיר

לממיר המתח תפקיד קריטי במערכת. אמנם הפנלים הם אלה שמייצרים את האנרגיה, אך ללא הממיר לא נהנה מהאנרגיה המיוצרת.

הממיר מחובר מצידו האחד אל מערך הפנלים הסולאריים. תפקידו לבצע המרה של הזרם הישר (DC) אשר מיוצר על ידי הפנלים אל זרם חילופין (AC) אשר אנו יכולים לצרוך. את האנרגיה היוצאת  ממנו הוא "דוחף"לתוך רשת החשמל שלנו.

כמות הפנלים וההספק המצרפי שלהם קובעת את הספק הממיר. ברוב ההתקנות הספק הפנלים יכול לעלות ב-20%-50% מעל הספק הממיר. לדuגמא, מערכת בהספק פנלים סולאריים של 150KWp יכולה להסתפק בממיר מתח בהספק 100KW.

אגב, מאחר וממיר המתח מייצר קרינה אלקטרו-מגנטית (בלתי מייננת), נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה כללים ברורים בנוגע למיקום התקנת הממיר - מרחק של 4 מ' לפחות ממקום בו שוהים בני אדם באופן קבוע.  קישור להנחיות.

תפקידים נוספים

ניטור - מאחר והממיר נמצא במיקום קריטי של המערכת, בין הפנלים לרשת החשמל, הוא למעשה "רואה" את שני הצדדים ועל כן, כמעט לכל ממיר ניתן להתחבר דרך רשת התקשורת ולקבל נתוני ייצור ותפוקות. תכונה זו נקראת "ניטור".

בטיחות - מאותה סיבה שצויינה, הממיר מכיל תכונות בטיחות שנדרשות על פי חוקי החשמל והבטיחות. 

סוגי ממירים 

ממירים למערכות מסחריות בינוניות נקראים "ממירי סטרינג" (בניגוד לממירים "מרכזיים" במערכות גדולות"). לכל ממיר מסוג זה ניתן לחבר לרוב כמה עשרות של פנלים.

ישנם ממירים אשר מגיעים עם רכיבים נוספים הנקראים "אופטימייזרים" אשר מותקנים על גבי הפנלים ותפקידם לשפר ביצועי כל פנל ומאפשרים גם ניטור ברמת הפנל. 

מרבית הממירים מגיעים עם מינימום 5 שנות אחריות.

איך לבחור ממיר מתח - טיפים מהמומחה הסולארי

ישנם כ-10 יצרני ממירי מתח מובילים בעולם. רובם מיוצרים באירופה (ובישראל!) ולאחרונה אנו רואים גם ממירים המיוצרים בסין.

חשוב לציין כי בניגוד לפנל, תקלה בממיר משביתה לרוב את כל המערכת.

 אז איך אני אמור לדעת אם הממיר שמציעים לי הוא טוב ומתאים לי? להלן הכללים:

1. ראשית, מכון התקנים הישראלי מאשר כל ממיר מתח אשר מגיע לישראל. זה בסדר והכרחי, דרוש ממתקין המערכת אישור לכך. אך שים לב כי זה עדיין לא מבטיח את איכות הממיר או שהיצרן יעמוד באחריות.

2. רשימה  חלקית של יצרנים מערביים מובילים, עם ניסיון רב בהתקנות בעולם ובישראל : SMA, Fronius, ABB, Kaco, SolarEdge

3. יצרנים סינים שצמחו לאחרונה: Huawei, Sungrow

4. אל תסתכן עם ממיר עלום שם במחיר נמוך יותר. נהפוך הוא, המומחה אומר שמבחנתו הממיר חשוב יותר מהפנל הסולארי. כאן אין מקום למשחקים.

5. בדוק מי מייבא את הממירים. בניגוד לפנל אשר נחשב מוצר פשוט ואמין ביותר, ממיר המתח הינו מכשיר אלקטרוני מרובה רכיבים אשר עומד בעומסים גבוהים ועל כן רוב התקלות במערכת הסולארית הן סביבו. .על כן, חובה שהממיר ייתמך ע"י יבואן\מפיץ מקומי.

7. שאל חברים ושכנים לגבי הממיר שלהם.

8. והכי חשוב - אם יש לך ספק - שאל את המומחה הסולארי!

 

bottom of page