אסדרות ורגולציה

אסדרה (כן, ב"אל"ף", כך קבעה האקדמיה ללשון העברית) זו למעשה המילה העברית לרגולציה. 

משק האנרגיה בכלל, ומשק האנרגיה החלופית בפרט, הוא משק מנוהל ע"י אסדרות שונות. 

הגוף אשר קובע את האסדרות במשק האנרגיה נקרא "הרשות לשירותים ציבוריים חשמל" (ובשפת העם, "רשות החשמל").

רשות החשמל, בהתאם להנחיות משרד האנרגיה וליעדים אשר קבעה הממשלה, מוציאה מדי תקופה סדרת אסדרות אשר קובעות את הכללים לייצור חשמל סולארי.

נכון לשנת 2018, ישנן מספר אסדרות בתוקף ואנו ננסה לעשות קצת סדר בנושא. 

מונה נטו

אסדרה משנת 2013 עם מכסה בסך 400 מגה-וואט (נכון לתחילת 2018 נותרה יתרה של כ-250 מגה-וואט).

מונה נטו הינה שיטה שמאפשרת לבעל נכס שיש לו צריכת חשמל להתקין מערכת  סולארית, ולקזז את חשבון החשמל שלו עד איפוסו. אם נוצרים עודפים - ניתן לצבור אותם כקרדיט לשנתיים. לא ניתן למכור את החשמל לחברת החשמל. נכון למאי 2018 - בוטלה האפשרות להעביר קרדיט בין צרכנים.

עיקרי האסדרה:

 • מיועדת ללקוחות ביתיים וגם למסחריים

 • למערכות עד 5 מגה-וואט, על גגות ומאגרי מים

 • חשמל המיוצר ונצרך בו זמנית מקוזז מחשבון החשמל, וחשמל אשר מוזרם לרשת כעודפים וצובר קרדיט לפי התעריף באותה העת בה הוזרם

 • הקרדיט ניתן לשימוש בשעות בהן הצריכה גבוהה מהייצור (בלילה לדוגמא...), ולצבירה עד שנתיים.

 • לקוחות פרטיים פטורים מהתחשבנות בנושא הקרדיט

 • צרכנים מסחריים מחייבים את חברת החשמל בגין הקרדיט שצברו

 • על כל קוט"ש שמיוצר משלמים לחברת החשמל תעריף בסך 4.5 אג' (1.5 אג' בגין איזון הרשת, ו-3 אג' בגין גיבוי)

 • על כן, צרכן ביתי מייצר חשמל בשווי של כ-50 אג' לקוט"ש, צרכן מסחרי מתח נמוך בכ-44 אג' וצרכן מתח גבוה בכ-37 אג'.

 • אסדרה זו הינה המשתלמת ביותר לבעלי גגות עם צריכה מהותית, כולל לקוחות ביתיים

 • הודעה חשובה: בסוף יוני 2018 הסתיימה המכסה שהוקצתה למונה נטו. באמצע יולי הודיעה רשות החשמל על הארכת המכסה ב-100 מגה-וואט נוספים, או עד סוף 2018, המוקדם מביניהם.

חדש!!! אסדרה תעריפית למתקנים קטנים עד 100 קילו-וואט (פורסם במרץ 2018)

אסדרה תעריפית מאפשרת למכור את כל החשמל שמיוצר על ידי המערכת הסולארית לחברת החשמל בתעריף ידוע מראש. באסדרה החדשה ניתן גם לצרוך את החלק של החשמל שהמערכת מייצרת כקיזוז לחשבון החשמל (בדומה למונה נטו) ואת העודפים להזרים לרשת החשמל ולקבל עבורם תשלום קבוע וידוע. רשות החשמל קבעה את הכללים הבאים:

 • מיועד למערכות עד הספק 100 קילו-וואט (כ-1,000 מ"ר)

 • נקבעה מכסה ראשונית של 300 מגה-וואט, מתוכם 50 מגה-וואט מיועדיפ למערכות לבתים פרטיים.

 • לשנת 2018 נקבעו התעריפים הבאים:

  • ללקוחות פרטיים - התעריף לחשמל המוזרם לרשת למתקן בהספק עד 15 ק"וו  AC)- 48) ש"ח לקוט"ש

  • ללקוחות מסחריים - התעריף לחשמל המוזרם לרשת למתקן בהספק עד 100 ק"וו -45 ש"ח לקוט"ש

 • התעריף הוא ל-25 שנה ללא הצמדה

 • ישנן שתי שיטות התחשבנות:

  • התחשבנות לפי יצור – תשלום תעריף קבוע לכל קוט"ש המיוצר במתקן בין אם נצרך ובין אם לאו. בשיטה זו, שהיתה נהוגה עד היום, הצרכן משלם על הצריכה מהמתקן לפי תעריף הצריכה מהרשת. כלומר, כל הייצור מהמתקן נרכש בתעריף אחיד מבלי קשר לצריכה העצמית. 

  • התחשבנות לפי הזרמה – צריכה עצמית, ותשלום על עודפים המוזרמים לרשת בלבד. חלופה זו תתאפשר לאחר התאמת מערכות המחשוב בחח"י. 

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, כאשר בגין צריכה זו יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש)

 • מתקנים ביתיים עד 15 קילו-וואט לא נדרשים להתקין מונה ייצור, התחשבנות לפי שיטת ההזרמה בלבד.

אסדרה זו מתאימה לבעלי גגות עד 1,000 מ"ר עם צריכה עצמית נמוכה יחסית לשטח הגג.

חדש!!! אסדרה עם הליך תעריפי מכרזי למתקנים בינוניים על גגות ומאגרי מים (פורסם במרץ 2018)

אסדרה זו נועדה לגגות ולמאגרי מים, ובעל נכס מסוג זה יתמודד במכרז אשר תפרסם רשות החשמל על התעריף אותו יקבל ל-25 שנה.

עיקרי האסדרה:

 • מועד למתקנים עד הספק 10 מגה-וואט

 • מכסה ראשונית של 50 מגה-וואט

 • מתקנים על גבי גגות ומאגרי מים בלבד

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, כאשר בגין צריכה זו יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש)

 • התעריף שיקבע במכרז הוא ל-25 שנה ללא הצמדה

 • זוכה המכרז יידרש לסיים את ההתקנה תוך 12 חודשים ולהעמיד ערבויות

 

אסדרה זו מתאימה בעיקר ליזמים בעלי נכסים גדולים יחסית.

מדוע המדינה מעודדת התקנת מערכות סולאריות?

ממשלת ישראל קבעה יעדים לייצור חשמל נקי על מנת לעמוד בהתחייבויות בילמאומיות להפחתת פליטות זיהום אוויר. היעד שהממשלה קבעה בשנת 2009 הוא 10% מכלל ייצור האנרגיה במדינת ישראל. נכון לסוף 2017, הכמות עומדת עד 2.7% בלבד. לעיון נוסף ראה הודעת בנק ישראל מספטמבר 2017.

ד"ר יובל שטייניץ , שר האנרגיה: "המדובר במדיניות שמרכזה אנרגיה ירוקה לטובת בריאות הציבור, תוך קביעת יעדים שאפתניים לעמידה בהם. התכנית כוללת הקלות באנרגיה סולארית לבניינים משותפים לטובת אזרחים והוזלה בעלויות . אנחנו מביאים היום בשורה של ממש למשקי הבית – מנגישים להם את האנרגיה המתחדשת. הם יוכלו לייצר חשמל חינם מהשמש ולצרוך לשימושם".
ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל: "רשות החשמל מחויבת לעלייה דרמטית בכמות האנרגיה המתחדשת המיוצרת בישראל , וזאת בהתאם למדיניות השר והממשלה . בשבועות הקרובים תמשיך הרשות בפרסום אסדרות ומכרזים אגרסיביים לקידום ייצור מתקני אנרגיה מתחדשת."