top of page

חישובים כלכליים ומימון

זה הזמן לדבר על נתונים פיננסיים כגון החזר השקעה, תשואה, מימון ועוד.

השקעה במערכת סולארית, בנוסף להיבטים הסביבתיים, הינה השקעה כלכלית יוצאת דופן.

מזה מספר שנים אנו נמצאים בשוק של ריביות אפסיות, בואו נבין במה מדובר:

  • עבור הפקדות וחסכונות לטווח ארוך במערכת הבנקאית אנו מקבלים תשואות (ריביות) של פחות מ-1% לשנה, הרבה פחות.

  • השקעות נדל"ן - על זה נאמר רבות לאחרונה. בהשקעה בדירות לשכר דירה מדובר בתשואות של 2-4%, בנדל"ן מסחרי מדובר ב-5-7%. נציין שתשואות נדל"ן אלה מחושבות מההכנסה משכירות בלבד.

תשואת המערכת הסולארית מחושבת מההכנסה מייצור החשמל (או לחילופין, החיסכון בצריכת החשמל).

מושג נפוץ נוסף הוא החזר ההשקעה. בחישוב זה  אנו בודקים תוך כמה זמן אנו נכסה את עלות ההשקעה  המקורית באמצעות ההכנסות שההשקעה מניבה לנו (שכ"ד בנדל"ן, ייצור חשמל במערכת סולארית).

בדוגמאות שלפנינו נביט בתשואות והחזרי השקעה מערכת ביתית ומערכת מסחרית:

מערכת סולארית מסחרית

עלותה של מערכת מסחרית בהספק 100KWp הינה כ-350,000 ש"ח (מחיר מוערך בלבד).

ההכנסה ממערכת כזאת במרכז הארץ  (בניכוי הוצאות תפעול) תעמוד על כ-70,000 ש"ח בשנה. התשואה הפשוטה המחושבת הינה  כ-20%!

נציין מספר עובדות:

  • חישובי תשואה "מקצועיים" לוקחים בחשבון נוסחאות קצת יותר מורכבות מהמוצג מעלה. התוצאות די דומות.

  • ההבדל מהותי בין השקעת נדל"ן לבין השקעה במערכת סולארית הינו ערך הנכס בסוף תקופת הפרויקט. בפרויקט סולארי, נהוג לחשב פרויקט למשך 25 שנה, ובסוף התקופה ערך הפרויקט שווה לאפס. בנדל"ן, מין הסתם, לנכס עדיין יש ערך. עם זאת, יש לחשב את כמות הכסף שהניבה ההשקעה ועדיין נראה את הצטיינותה של ההשקעה במערכת סולארית. 

bottom of page