אומדן תפוקות

בואו נתחיל עם מספר מושגי יסוד:

 • אנרגיה סולארית (קרינת השמש) - השמש שלנו מפיקה סוגים שונים של אנרגיה (חום, אור ועוד). אותנו מעניינת אנרגיית הקרינה.

 • תפוקה של 1 קילו-וואט נקוב (1KWp) - אנו נוהגים לחשב את תפוקת המערכת לפי יחידת בסיס של פנלים בהספק נקוב של 1 קילו-וואט. שטח של יחידה זו הוא 6-8 מ"ר (השטח בפועל יהיה לרוב סביב 10 מ"ר, מאחר ומשאירים מרווחים בין שורות פנלים).

 • תפוקה שנתית - תפוקה שנתית של מערכת בהספק 1KWp היא 1,600-1,800 קוט"ש. המספר המדוייק תלוי במיקום הגיאוגרפי כאשר אזורי דרום ישראל ורמת הגולן נהנים מתפוקות גבוהות, אך כל שטח מדינת ישראל נהנה מתפוקות גבוהות יחסית לעולם המערבי. (גורמים נוספים המשפיעים על ההספק הם כיוון הגג, הצללות, וזוית הגג)

כעת נחשב תפוקות של מערכת סולארית ביתית ומסחרית:

מערכת ביתית

לצורך הדוגמא, נניח מערכת ביתית בהספק נקוב של 6 קילו-וואט, אשר מותקנת במרכז הארץ.

 • שטח גג נדרש: כ-60 מ"ר (6 כפול 10).

 • תפוקה  שנתית - כ-9,900 קוט"ש. באזור המרכז, התפוקה השנתית היא כ-1,650 קוט"ש  לכל קילו-וואט מותקן. על כן, תפוקת המערכת מחושבת על ידי הכפלת 1,650 (הספק ממוצע) ב-6 (גודל המערכת).

 • הכנסה (חיסכון) שנתית - כ-5,000 ש"ח. נכפיל את התקופה השנתית שקיבלנו ב-0.5 ש"ח לקוט"ש, שזהו בערך תעריף החשמל הביתי. 9,900 קוט"ש כפול 0.5 

 • התאמה לחשבון החשמל - יש לוודא שסכום ההכנסה אינו עולה על סך תשלומי חשבון החשמל השנתי. (במונה נטו)

נבצע כעת חישוב הפוך. נבדוק את חשבון החשמל ונחשב את הספק המערכת המתאים:

 • נניח בית עם חשבון חשמל בסך 9,000 ש"ח בשנה.

 • צריכת חשמל שנתית - כ-18,000 קוט"ש (לפי 0.5 ש"ח לקוט"ש).

 • נחשב את הספק המערכת שיכסה את חשבון החשמל - נחלק את סך הצריכה השנתית שלנו 18,000 קוט"ש ב-1,650 ונקבל 10.9 קילו-וואט נקוב.

עם כך, 10.9 קילו-וואט הוא הספק  המערכת שיתאים לצריכת בית עם חשבון חשמל של 9,000 ש"ח באזור המרכז. אנו זקוקים לגג בגודל של כ 110 מ"ר פנוי לצורך התקנת מערכת של 10.9 קילו-וואט. במידה והגג הפנוי שלנו קטן מ 110 מ"ר נוכל במקרה זה לחסוך רק חלק מחשבון החשמל שלנו ולא את כולו. 

המומחה הסולארי בנה עבורך מחשבון לחישוב תפוקות המערכת באופן נוח וידידותי! לחץ פה ללמוד עוד על מערכות סולאריות ביתיות.

מערכת מסחרית

לצורך הדוגמא, נניח מפעל עם גג בשטח 3,000 מ"ר, וחשבון חשמל בסך 500,000 ש"ח בשנה. המפעל מחובר לחברת החשמל במתח נמוך.

החישוב אותו נבצע הוא כדלהלן:

עבור צרכן מתח נמוך אנו מחשבים עלות קוט"ש של 0.5 ש"ח (צרכן מתח גבוה - 0.42 שח לקוט"ש).

נחשב תחילה את צריכת החשמל השנתית - 1,000,000 קוט"ש (500,000 לחלק ל-0.5)

נחשב את הספק המערכת שיכסה את חשבון החשמל - נחלק ב-1650 ונקבל - כ-606KWp.

כעת נבדוק מהו הספק המערכת שניתן להתקין על הגג - נחלק 3,000 (מ"ר )ל-10 (שטח של 1 קילו-וואט נקוב)  ונקבל 300 קילו-וואט. 

עם כך, קיבלנו שהגג יאפשר התקנת מערכת בהספק 300KWp, אשר תכסה כמחצית מחשבון החשמל השנתי.

לחץ פה בשביל ללמוד עוד על מערכות סולאריות מסחריות

הערה:

 • נתוני התפוקה מתייחסים להתקנות בהן המערכת מותקנת לכיוון דרום ואין הצללות. כל שינוי דורש חישוב של התפוקה השנתית בהתייחס לכיוון ולהצללות.

דוגמא לגרף תפוקה יומית של מערכת 10KWp בקיץ.

ניתן להבחין שמדובר ביום קיצי נטול עננים.

 

 

 

 

 

 

דוגמא לגרף תפוקה יומית של מערכת 10KWp בחורף.

ניתן להבחין שבצהריים החלה עננות.

דוגמא לגרף של 7 שנות ייצור (מערכת 50KWp). 

המערכת החלה לפעול באמצע שנת 2011.

לא ניתן להבחין בירידת יעילות של המערכת לאורך

השנים. ההבדלים בין השנים נובעים משינויי

מזג אוויר  שנתיים