top of page

מערכת סולארית מסחרית

מערכת סולארית מסחרית היא השיטה האקולוגית ביותר לרתימת אנרגיית השמש לטובת ייצור חשמל נקי וזול עבור מבנים מסחריים. המערכת מייצרת חשמל בשעות השמש ע"י פנלים סולאריים פוטו-וולטאיים ובאמצעות ממיר מתח מתוחכם מתחברת לרשת החשמל של המבנה.

מערכת מסחרית מוגדרת ככזאת אשר מותקנת על גג של עסק - מבנה חקלאי, ציבורי, מסחרי, תעשייתי - והספקה גבוה  מ-15 קילו-וואט. מרבית המערכות מותקנות על שטח גג של מאות עד אלפי מ"ר.

השקעה במערכת סולארית מסחרית הינה השקעה מניבה בתשואה גבוהה (החזר השקעה מהיר).

מערכת טיפוסית, באסדרה התעריפית, מחזירה את ההשקעה בתקופה של 4-5 שנים ומניבה תשואה של למעלה מ-15%.

החל 2021, עומדות בפני הלקוחות המסחריים מספר אפשרויות ליישום מערכת סולארית

פטור מהיתר בניה

בהחלטה ממרץ 2018, ניתן פטור מהצורך להוציא היתר בניה עבור מערכות סולאריות עד הספק של 700 קילו-וואט.

לצפיה בנוסח הפטור מהיתר.

למה זה טוב?

- טוב לחשבון הבנק שלך: ניתן לייצר הכנסה בהשקעה עם תשואה גבוהה מ-15%

- טוב לכדור הארץ: ייצור חשמל נקי מפחית את זיהום האויר

bottom of page