מסלולי ייעוץ

במומחה הסולארי תוכל למצוא מגוון מסלולים המתואמים לסוגים שונים של לקוחות וצרכים. מסיבות שונות, בכל המסלולים נדרש לעמוד בתנאי סף לקבלת השירות של המומחה.

 • על המבנה להיות בבעלות הנרשם (מקבל השירות)

 • השירות ניתן רק עבור מבנים קיימים (לא כאלו שבתכנון או בבניה)

 • השירות ניתן רק עבור מבנים בעלי היתר / טופס 4

 • שטח הגג הכולל גדול מ 50 מ"ר

 • לא ניתן לקבל שירות עבור בתים משותפים

בכל המסלולי הייעוץ, השירות של המומחה הסולארי כולל הכנת תכנית ראשונית (תכנית הצבה) והדמיית מערכת. לחץ כאן לקריאה אודות התכנון הראשוני שהמומחה מבצע עבורך.

המסלולים של המומחה הסולארי כוללים

השוואת מחירים עבור מערכות סולאריות ביתיות

מסלול און-ליין

 • הכנת תכנון ראשוני והדמיית מערכת – מותאם לגג הלקוח.

 • קבלת הצעות מחיר בהתאם לתכנון הראשוני.

 • המסלול מתאים לבעלי בתים פרטיים עם גג של לפחות 50 מ"ר.

 • עלות – ללא עלות ללקוח המתעניין. (לרגל השקת השירות)

 • דרישות  – הרשמה ועדכון פרטים, צילום חשבון החשמל, סקר לקוח (בהתאם לצורך). 

מסלול פרמיום

מסלול ייעוץ אישי עבור לקוחות אשר קיבלו הצעות מחיר בעבר ומעוניינים בליווי אישי, השירות כולל :

 • הכנת תכנון ראשוני והדמיית מערכת – מותאם לגג הלקוח.

 • קבלת הצעות מחיר בהתאם לתכנון הראשוני.

 • בדיקת הצעות הקבלנים – מסחרי וטכני.

 • בדיקת מפרט המערכת המוצעת.

 • בדיקת תוכנית התקנה.

 • עלות: 1,700 ש"ח בתוספת מע"מ.

מסלול זה מתאים במיוחד ללקוחות אשר אספו הצעות מחיר ומעוניינים בייעוץ וליווי מקצועי. במסלול זה אחד ממומחי חברת המומחה הסולארי יעמוד כאיש קשר מול הלקוח. 

 

השוואת מחירים עבור מערכות סולאריות מסחריות -

גגות בגודל של עד 1,000 מ"ר

המסלולים עבור המערכות המסחריות מתאים לבעלי מבנים מסחריים, מבני תעשיה, בעלי משקים, וחברות.

מסלול און-ליין

מסלול פרמיום

מסלול ייעוץ אישי עבור לקוחות אשר קיבלו הצעות מחיר בעבר ומעוניינים בליווי אישי, השירות כולל :

מסלול זה מתאים במיוחד ללקוחות אשר אספו הצעות מחיר ומעוניינים בייעוץ וליווי מקצועי. במסלול זה אחד ממומחי חברת המומחה הסולארי יעמוד כאיש קשר מול הלקוח. ​

מסלול ייזום

מסלול ייעוץ וליווי אישי עבור בעלי גגות המעוניינים ביזם\משקיע חיצוני אשר ישקיע בהתקנת מערכת על הגג שלהם.

 

ייעוץ ראשוני עבור מערכות סולאריות מסחריות -גגות מעל ל 1,000 מ"ר

 • אפיון גג.

 • הכנת תכנון ראשוני והדמיית מערכת.

 • המלצה על אסדרה מומלצת.

 • אפשרויות: הפניה ליזם, הפניה ליועץ, הפניה לחברות התקנה – בהתאם לבחירת הלקוח.

 • עלות – ללא עלות ללקוח המתעניין.

 
 

סולארי עם חברים

השוואת מחירים עבור מערכות סולאריות ביתיות לקבוצות בקהילה. מיועד לקבוצות, עד 5 חברים, אשר מתגוררים בשכנות ומעוניינים לקבל הצעות מחיר כקבוצה.

 • עבור כל חבר בקבוצה יבוצע תכנון ראשוני והדמיית מערכת – מותאם לגג הלקוח.

 • קבלת הצעות מחיר קבוצתיות והנחה קבוצתית בהתאם לגודל הקבוצה.

 • עלות – ללא עלות במידה ולא נידרש לבצע סקר.

 • דרישות – על מנהל הקבוצה (שהוא גם חבר בקבוצה) להירשם ולעדכן את פרטיו. לאחר בדיקה עם המומחה הסולארי מנהל הקבוצה יוכל לעדכן את פרטי שאר חברי הקבוצה. באחריות מנהל הקבוצה לעדכן את כל הפרטים הכוללים צילום חשבון חשמל של החברים בקבוצה, ועדכון פרטים אישיים.

 • מגבלות – כל חבר בקבוצה נדרש בעמידה בתנאי סף לקבלת הצעות מחיר.