top of page

מערכת סולארית מחוברת רשת היא השיטה האקולוגית ביותר לרתימת אנרגיית השמש לטובת ייצור חשמל עבור מבנים. המערכת מייצרת חשמל בשעות השמש ע"י פנלים סולאריים פוטו-וולטאיים ובאמצעות ממיר מתח מתוחכם מתחברת לרשת החשמל הביתית.

מערכת ביתית מוגדרת כמערכת אשר מותקנת על גג של בית המחובר לחברת החשמל בחשבון פרטי, בהספק עד 15 קילו-וואט. המערכת תמיד תהיה מחוברת למונה חברת חשמל יחיד, כך שאם יש לנו בבית מספר מוני חברת חשמל יש לאחדם לפני ההתקנה.מערכת סולארית ביתית מייצרת לבעלי הנכס הכנסה קבועה בתשואה גבוהה על ההשקעה.

באסדרת מונה נטו, החשמל המיוצר נצרך ע"י מכשירי החשמל של הבית, כאשר עודפי ייצור במהלך היום מועברים לחברת החשמל. במהלך שעות הלילה, כאשר המערכת הסולארית לא מייצרת חשמל, אנחנו משתמשים ברשת החשמל ומקבלים חזרה את עודפי האנרגיה שהועברו במהלך היום. למעשה, באסדרה של "מונה נטו" רשת החשמל משמשת עבורנו כמו סוללה שנטענת במהלך היום ואנו משתמשים בה במהלך הלילה. אנו נשלם לחברת חשמל רק עבור הצריכה שלנו שמעבר לייצור המערכת הסולארית. לא ניתן למכור עודפים אך ניתן להעבירם – לפיכך אין הגיון בהתקנת מערכת סולארית אשר תהיה גדולה מהצריכה השנתית שלנו (באסדרה זו). נציין כי אסדרה זו היא לקראת סיום, ולא תחודש בשנת 2019.

החל מחודש אפריל 2018, ללקוח הביתי ישנן 2 אפשרויות לבחירת האסדרה: מונה נטו או אסדרה תעריפית. באסדרה התעריפית החדשה, ניתן לייצר חשמל שלא עבור צריכה עצמית ולמכור אותו לחברת החשמל בתעריף של 48 אג' לקוט"ש (ללקוח פרטי) למידע מפורט אודות האסדרות לחץ כאן. 

עלות המערכת משתנה בהתאם לגודלה - רוב המערכות הביתיות הן בהספק של 5-15 קילו-וואט, (קילו וואט = 1000 וואט) ועלותן בין 40,000-100,000 ש"ח. כלומר כ 7.5 ש"ח בממוצע לוואט מותקן. יש לציין כי ככל שהמערכת גדולה יותר, כך עלות לוואט מותקן נמוכה יותר. מסיבה זו במקרים רבים כאשר הגג קטן או הצריכה קטנה ואנו מעוניינים להקים מערכת סולארית קטנה יחסית, (לרוב מתחת ל 6 קילווואט) עלות לוואט מותקן תהיה גבוהה והמערכת פחות משתלמת במונחים של זמן ההחזר על ההשקעה.  המומחה הכין לך הסברים מפורטים אודות ההיבטים הפיננסיים של המערכת הסולארית.

 

גודל (הספק) המערכת שניתן או מומלץ להתקין על גג הבית תלוי בגודל שטח הגג הפנוי. אנו זקוקים ל50 מ"ר לפחות של גג פנוי להתקנת מערכת קטנה של 5 קילו-וואט. מערכת בגודל של 5 קילו-וואט יכולה לייצר בממוצע חשמל בשווי של כ 4,000 ש"ח בשנה (תלוי כמובן באסדרה). הספק המערכת תלוי בגורמים נוספים, כגון צל, שיפוע הגג והכיוון שלו. המומחה הסולארי מבצע תכנון ראשוני עבור כל גג לצורך הערכת הספק המערכת.

גודל חיבור החשמל

גודל המערכת מוגבל בגודל חיבור הבית לחברת החשמל. את גודל החיבור ניתן לראות בדף חשבון החשמל שלנו. לדוגמא, חיבור של 3X25 משמעותו חיבור של 25 (אמפר) * 3 פזות. למטה הכנו טבלה המסכמת את גודל החיבור ואת הספק המערכת המקסימאלית האפשרית. במידת הצורך, ניתן להגדיל את גודל החיבור אך הדבר כרוך בתשלום לחברת החשמל ולחשמלאי.

שיקול נוסף ומרכזי בקביעת גודל המערכת הוא חשבון החשמל שלנו. המומחה הכין עבורך הסבר מפורט כולל דוגמאות עבור חישוב ואומדן תפוקות גם עבור מערכת סולארית ביתית וגם עבור מערכת סולארית מסחרית. 

מידע נוסף אודות המערכת ניתן למצוא  בדף השאלות והתשובות של המומחה.

לחץ כאן לקריאה אודות מסלול הייעוץ של המומחה הסולארי עבור מערכות ביתיות

למה ולמי זה טוב?

- טוב לך: תייצר לעצמך חשמל במחיר נמוך מחברת החשמל בהשקעה פיננסית מצויינת

- טוב לחשבון הבנק שלך: תוכל לייצר הכנסה ממכירת חשמל לחברת החשמל בתשואה גבוהה מ-10%

- טוב לסביבה: ייצור חשמל נקי מפחית את זיהום האויר

מערכת סולארית ביתית

bottom of page