תמצית עדכונים קיץ 2018 – רגולציה סולארית
במהלך השבועות האחרונים חלו מספר שינויי רגולציה משמעותיים, אותם ננתח להלן.


אסדרת מונה נטו.

בשבוע האחרון של חודש יוני, הודיעה חברת החשמל כי המכסה לקראת סיום (400 מגה-וואט במקור) ועל כן הפסיקה לקבל בקשות לשילוב מערכות סולאריות נוספות ברשת החשמל.

אסדרת מונה נטו, יש לציין, הינה האסדרה היחידה הפעילה כיום בתחום הגגות. אסדרות אחרות עדיין אינן בתוקף (פרטים בהמשך המאמר).

באופן מייד הופעלו לחצים רבים על רשות החשמל, ובתוך מספר ימים הודיעה מליאת הרשות על הגדלה מיידית של 100 מגה-וואט נוספים למכסת מונה נטו. המכסה הזו תהיה זמינה עד סוף שנת 2018 בלבד. קישור להחלטת הרשות


נציין כי לפני זמן לא רב עדכנה רשות החשמל את אסדרת מונה נטו במספר שינויים :

 • מעתה ואילך, תיגבה חברת חשמל עבור כל קוט"ש מיוצר תשלום בסך 3 אג' בגין "גיבוי הרשת". תשלום זה מתווסף ל"דמי איזון" בסך 1.5 אג' לקוט"ש. המשמעות כי על קוט"ש ייצור סולארי נחוייב מעתה בתשלום בסך 4.5 אג' לקוט"ש.

 • איסור הקמת מתקני מונה נטו קרקעיים – מעתה אפשרי רק על גגות, מאגרי מים ובריכות דגים.

 • בוטלה האפשרות להעביר קרדיט בין צרכנים.

 • השינויים ייכנסו לתוקף עם הפרסום הרשומות, ככל הנראה סביב אוגוסט 2018.

פרשנות: מונה נטו יסתיים עד סוף 2018. צרכנים שהאסדרה נתאימה להם – גגות גדולים יחסית עם צריכה גבוהה יחסית – צריכים להזדרז בהחלטתם. משנת 2019 המתקנים יוגבלו לפני תנאי האסדרה התעריפית, או לפי תנאי האסדרות האחרות – אסדרת ברירת מחדל או מכרזי תעריף לגגות.


אסדרה תעריפית לגגות קטנים (עד 100 ק"וו)

לאחר שלפני כחודשיים הודיעה רשות החשמל על השקתה של מכסה חדשה בהיקף 100 מגה-וואט למערכות סולארית מסחריות, פרסמה הרשות בימים האחרונים שימוע עם עדכון משמעותי. להלן הפרטים:

מערכות ביתיות:

 • היקף מכסה של 50 מגה-וואט

 • מערכת עד 15 ק"וו

 • תעריף מכירה לרשת של 48 אג לקוט"ש

מערכות מסחריות:

 • היקף מכסה של 250 מגה-וואט

 • מערכת עד 100 ק"וו

 • תעריף מכירה לרשת של 45 אג לקוט"ש

תוקף התעריפים: עד סוף שנת 2018.


עם תום המכסה, או בהגעה לסוף השנה, הרשות תעדכן את התעריפים (אך לא פחות מ-10% מהתעריפים לעיל) ואת היקף המכסה הנוספת.

התעריפים מובטחים ל-25 שנה אך אינם מוצמדים למדד.

קישור לשימוע


פרשנות: נדגיש כי מדובר בשימוע. מכסה בהיקף 50 מגה-וואט למערכות ביתיות ו-250 מגה-וואט למערכות מסחריות לא תסתיים עד סוף שנת 2018. על כן, יש לצפות להמשך מכסה אך בתעריף נמוך יותר (עד 10% פחות) בשנת 2019. המשמעות היא שהמקדימים להחליט ולהקים מערכת סולארית ייהנו מתעריף גבוה יותר.


מכרז גגות ומאגרי מים

אסדרה זו נועדה לגגות ולמאגרי מים, ובעל נכס מסוג זה יכול להתמודד במכרז אשר תפרסם רשות החשמל במהלך הקיץ הקרוב. עיקרי האסדרה:

 • מכסה ראשונית של 50 מגה-וואט

 • מתקנים על גבי גגות ומאגרי מים בלבד

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, התעריף במכרז יקבע ביחס לחשמל המוזרם לרשת

 • בגין צריכה עצמית יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש)

 • התעריף שיקבע במכרז הוא ל-25 שנה, צמוד מדד

 • זוכה המכרז יידרש לסיים את ההתקנה תוך 12 חודשים ולהעמיד ערבויות - ערבות מכרז, ערבות זכייה.

פרשנות: אסדרה זו מתאימה בעיקר בעלי נכסים גדולים יחסית, וליזמים השוכרים נכסים לצורך מכירת החשמל.


אסדרת "ברירת מחדל" למתקנים קרקעיים ושאינם קרקעיים אשר אינם משתלבים במסגרת האסדרות לעיל או הליך מכרזי אחר

זו אסדרה שמאפשרת לכל בעל נכס מכל סוג (קרקעי וגגות) המעוניין להתקין מערכת סולארית שלא במסגרת אסדרה כלשהי, לעשות זאת ללא הגבלה.

את כל החשמל המיוצר – אפשר לצרוך בדיוק כמו באסדרת מונה נטו. את העודפים, אם יש, ניתן להזרים לרשת ולקבל תעריף קבוע.

עיקרי האסדרה:

 • מתאים לכל סוג נכס

 • צריכה עצמית אפשרית, כמו מונה נטו

 • בהזרמת עודפים לרשת – קבלת תעריף בגובה 16 אג' לקוט"ש

 • התעריף צמוד מדד, ל-23 שנה

פרשנות: אסדרה זו מתאימה לבעלי נכסים גדולים במיוחד, אשר יכולים לצרוך חלק מהותי מהחשמל במקום, ואינם יכולים (או לא הצליחו) להשתתף באחד מהמכרזים האחרים.


שינויים נוספים

 • יחס DC/AC - הוסר החסם של ה-10% (עד עתה, מערכת בחיבור של 50 קילו-וואט לדוגמא, הוגבלה בתהנת פנלים של עד 55 קילו-וואט), ומעתה ניתן להתקין כמה פנלים DC שרוצים, כל עוד ה-AC (ממירים) לא משתנה. כמו כן, יחול איסור לשנות את כמות ה-DC לאחר אישור המערכת ע"י חח"י.

 • לא ניתן מעכשיו להתקין מתקן מונה נטו וגם מתקן תעריפי על אותו גג. אך אם כבר קיים מתקן מאסדרה אחרת שחובר לפני 2018, ניתן להוסיף מתקן נוסף.

 • במידה והצרכן מעוניין במערכת נוספת הוא יוכל להתקין מערכת באסדרת ברירת מחדל או מכרז תעריפי.

 • תעריפיים מערכתיים - עבור מתקנים הבוחרים בהתחשבנות עם הרשת לפי שיטת ההזרמה (צריכה עצמית מהמתקן – וקבלת תשלום בגין האנרגיה המוזרמת לרשת) יחויבו הצרכנים בתשלום תעריפים מערכתיים (ככל הנראה עבור החלק של הצריכה העצמית).

טבלה מרכזת לבחירת מסלול לפי שטח הנכס והצריכה העצמית

מאחר ובפני הלקוח עומדות כעת אפשרויות שונות, הכנו את הטבלה על מנת לעזור להבין איזו אסרה מתאימה לכל סוג נכס, לפי גודלו וצריכתו. נדגיש כי קשה לדייק ויש לבחון כל מקרה לגופו.