עדכונים מהנעשה בשוק - עדכון לקראת סוף שנהבחודשים האחרונים אירעו מספר התפתחויות אשר משפיעים על השוק הסולארי בישראל, חלקן קשור לרגולציה וחלקן קשור לאירועים מחוץ לישראל.


מצב אסדרת מונה נטו: הרישום למונה נטו הסתיים למעשה לפני כחודש, עם הודעת רשות החשמל כי המכסה התמלאה ובקשות נוספות לא יתקבלו. עם זאת, הרשות החליטה כי בקשות למערכות סולאריות אשר הוגשו וטרם התקבלו, יטופלו בכל מקרה גם אם יעברו את סך המכסה שהוקצתה.

בנוסף, רשות החשמל יצאה בשימוע להארכת מועד סיום ההתקנות ב-7 חודשים על מנת להקל על היזמים ובעלי הגגות לעמוד בלוחות הזמנים.


מצב אסדרה תעריפית: האסדרה התעריפית מפתחה לרישום בסוף אוגוסט 2018, ובימים אלה (סוף אוק') דווח כי הרישום הגיע למעל 200 מגה-וואט (מתוך מסכה של 300 מגה-וואט). המשמעות היא כי מי שמעוניין להיכנס לאסדרה זו - רצוי שיזדרז. רשות החשמל אמורה להוסיף מגה-וואטים למכסה זו, אך כנראה בתעריך נמוך יותר.


מכרזי תעריף גגות ומאגרי מים: בחודשים הקרובים יתפרסם מכרז ראשון. המכרז יהיה על תעריף החשמל שהיזם יציע לחברת החשמל. יתאים במיוחד לגגות גדולים (ולמאגרי מים) ללא צריכת חשמל משמעותית.


פנלים סולאריים: לאחרונה מתרחשים מספר אירועים אשר משפיעים על שוק הפנלים הסולאריים העולמי.

הראשון הוא החלטת ממשלת סין להקטין את קצב ההתקנות בסין. המהלך גורם לעודף ייצור אשר התבטא לאחרונה בירידת מחירים קלה.

מהלך מעניין נוסף הוא כניסת טכנולוגיות ייצור חדשות (כגון PERC, לא נעמיק בנושא כעת), אשר מעלות את יעילות הפנלים ב-15-20%. המשמעות היא שפנל בגדול זהה לפנל שהיה מקובל לפני כשנה, בהספק 330 וואט, מיוצר כיום בהספק של 370-390 וואט. המהלך משפיע על כמות האנרגיה שניתן להתקין במערכת הסולארית, תוך חיסכון במקום.


המומחה הסולארי

438 צפיות