מדריך מהיר להבנת האסדרות הסולאריות החדשות

עודכן ב: 16 מאי 2018

לאחר מספר שנים בהן היתה קיימת אסדרה אחת בלבד – מונה נטו - פרסמה רשות החשמל ערב חג הפסח מספר אסדרות חדשות, וכן תיקונים לאסדרת מונה נטו.

כעת עומדות לפני בעלי הגגות מספר אפשרויות שונות לגבי המסלול אותו ניתן לבחור, בפוסט זה נציג את האסדרות, ננתח את האפשרויות ונמליץ על דרכי פעולה מומלצות לכל סוג לקוח.אז מה השתנה? החדשות הן בעיקר בנוגע לאסדרות העתידיות. מאחר ובמסגרת מונה נטו הוגבל גודל המערכת הסולארית לפי הצריכה של הלקוח (על מנת למנוע ייצור עודפים), באה רשות החשמל (לאחר לחץ מצד השוק) ויצרה מספר אסדרות אשר מאפשרות צריכה עצמית, אך גם מכירת עודפים לרשת החשמל באופן מסודר וכלכלי.


במדריך זה נתמקד בשלל האסדרות החדשות שיצאו. נתחיל באסדרת מונה נטו. מספר שינויים עיקריים חלו באסדרה זו והם:

 • מעתה ואילך, תיגבה חברת חשמל עבור כל קוט"ש מיוצר תשלום בסך 3 אגורות בגין "גיבוי הרשת". תשלום זה מתווסף ל"דמי איזון" בסך 1.5 אגורות לקוט"ש. המשמעות כי על קוט"ש ייצור סולארי נחוייב מעתה בתשלום בסך 4.5 אגורות לקוט"ש. עבור צריכה עצמית, אסדרת מונה נטו נותרה הכדאית ביותר גם לאחר תוספת של 3 אגורות.

 • איסור הקמת מתקני מונה נטו קרקעיים – מעתה אפשרי רק על גגות, מאגרי מים ובריכות דגים. למעשה, עד כה הותקנו מס' קטן מאוד של מערכות קרקעיות במסגרת מונה נטו.

 • בוטלה האפשרות להעביר קרדיט בין צרכנים.

 • צרכנים של ספקים פרטיים יוכלו להשתלב במונה נטו.

 • השינויים יכנסו לתוקף עם פרסום הרשומות, ככל הנראה סביב יולי 2018.

אסדרה תעריפית לגגות קטנים (עד 100 ק"וו)

זו האסדרה שהרבה חיכו לה, מאחר והיא מאפשרת התקנת מערכות שימכרו חשמל לרשת מעבר לצריכה העצמית של המבנה.

 • הספק המערכת עד 100 ק"וו – כ-1,000 מ"ר גג.

 • היקף מכסה של 300 מגה-וואט.

 • עבור 100 המגה-וואט הראשונים, נקבעו התעריפים הבאים:

 1. לצרכנים פרטיים - עבור מערכת של עד 15 ק"וו (AC) – נקבע תעריף של 48 אגורות לקוט"ש

 2. עבור לקוחות מסחריים - עבור מערכות של עד 100 ק"וו – נקבע תעריף של 45 אגורות לקוט"ש (גגות מסחריים, חקלאיים ותעשייתיים)

 • הלקוח יכול לבחור בין שני מסלולים:

 1. התחשבנות לפי יצור – קבלת תעריף קבוע לכל קוט"ש המיוצר במערכת ללא קשר לצריכת המבנה. הלקוח ימשיך לשלם כרגיל עבור הצריכה שלו.

 2. התחשבנות לפי הזרמה – חשמל שמיוצר במערכת יכול לשמש לצריכה עצמית, ועבור העודפים המוזרמים לרשת יקבל הלקוח תעריף קבוע לכל קוט"ש (רשות החשמל אומרת שחלופה זו תתאפשר רק לאחר התאמת מערכות המחשוב בחח"י, ככל הנראה מספר חודשים)

 • התעריפים מובטחים ל-25 שנה אך אינם מוצמדים למדד.

 • מתקנים ביתיים עד 15 ק"וו - לא נדרש להתקין מונה ייצור, התחשבנות לפי שיטת ההזרמה בלבד.

אסדרה זו עדיפה על אסדרת מונה נטו במקרים הבאים:

 • מבנה בעל צריכה נמוכה אך הגג שלו גדול. במקרה כזה, ניתן למקסם את גודל המערכת על הגג, וכל העודפים ימכרו לחברת חשמל בתעריף קבוע והוגן. לדוגמא, גג של בית בשטח 200 מ"ר עם חשבון חשמל שנתי בסך 8,000 ₪ שעליו ניתן להתקין מערכת בהספק של 20 ק"וו - במונה נטו, הלקוח מוגבל להתקנת מערכת בהספק של 10 ק"וו בלבד (אשר מייצרת 8000 ₪). באסדרה החדשה, הלקוח יכול להתקין מערכת כפולה בגודלה, אשר תכסה את חשבון החשמל שלו, אך גם תייצר הכנסה עודפת של 8,000 ₪!

 • בעל גג (בעיקר מסחרי) אשר מעוניין להשכיר את הגג שלו ליזם. במקרה כזה, מאחר וניתן למכור את החשמל בנפרד מחשבון הצריכה, תהליך מימון המערכת יהיה קל בהרבה.

מכרז גגות ומאגרי מים

אסדרה זו נועדה לגגות ולמאגרי מים, ובעל נכס מסוג זה יכול להתמודד במכרז אשר תפרסם רשות החשמל במהלך הקיץ הקרוב.

להלן עיקרי האסדרה:

 • מכסה ראשונית של 50 מגה-וואט.

 • מתקנים על גבי גגות ומאגרי מים בלבד.

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, התעריף במכרז יקבע ביחס לחשמל המוזרם לרשת.

 • בגין צריכה עצמית יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש).

 • התעריף שיקבע במכרז הוא ל-25 שנה צמוד למדד.

 • זוכה המכרז יידרש לסיים את ההתקנה תוך 12 חודשים ולהעמיד ערבויות.

 • אסדרה זו מתאימה בעיקר לבעלי נכסים גדולים יחסית, וליזמים השוכרים נכסים לצורך מכירת החשמל.

אסדרת "ברירת מחדל" למתקנים קרקעיים ושאינם קרקעיים, אשר אינם משתלבים במסגרת האסדרות לעיל או הליך מכרזי אחר

זו אסדרה מאפשרת לכל בעל נכס מכל סוג (קרקעי וגגות) המעוניין להתקין מערכת סולארית שלא במסגרת אסדרה כלשהי, לעשות זאת ללא הגבלה.

את כל החשמל המיוצר – אפשר לצרוך בדיוק כמו באסדרת מונה נטו. את העודפים, אם יש, ניתן להזרים לרשת ולקבל תעריף קבוע.

עיקרי האסדרה:

 • מתאים לכל סוג נכס.

 • צריכה עצמית אפשרית, בדומה למונה נטו.

 • בהזרמת עודפים לרשת – קבלת תעריף בגובה 16 אג' לקוט"ש.

 • התעריף צמוד מדד ל 23 שנה.

אסדרה זו מתאימה לבעלי נכסים גדולים במיוחד, אשר יכולים לצורך חלק מהחשמל במקום, ואינם יכולים (או לא הצליחו) להשתתף באחד מהמכרזים האחרים.


תנאים כללים

 • לא ניתן מעכשיו להתקין מתקן מונה נטו וגם מתקן תעריפי על אותו גג. אך אם כבר קיים מתקן מאסדרה אחרת שחובר לפני 2018, ניתן להוסיף מתקן נוסף.

 • במידה והצרכן מעוניין במערכת נוספת הוא יוכל להתקין מערכת באסדרת ברירת מחדל או מכרז תעריפי.

 • תעריפיים מערכתיים - עבור מתקנים הבוחרים בהתחשבנות עם הרשת לפי שיטת ההזרמה (צריכה עצמית מהמתקן – וקבלת תשלום בגין האנרגיה המוזרמת לרשת) יחויבו הצרכנים בתשלום תעריפים מערכתיים (ככל הנראה עבור החלק של הצריכה העצמית).

 • יחס DC/AC - נראה שהוסר החסם של ה-10%, ומעתה ניתן להתקין כמה פנלים DC שרוצים, כל עוד ה-AC (ממירים) לא משתנה. כמו כן, יחול איסור לשנות את כמות ה-DC לאחר אישור המערכת ע"י חח"י.


טבלה מרכזת לבחירת מסלול לפי שטח הנכס והצריכה העצמית

מאחר ובפני הלקוח עומדות כעת אפשרויות שונות, הכנו את הטבלה על מנת לעזור להבין איזו אסדרה מתאימה לכל סוג נכס, לפי גודלו וצריכתו. נדגיש כי קשה לדייק ויש לבחון כל מקרה לגופו.*הניתוח בפוסט זה נעשה על פי פרסום ראשוני של הרשות. יש להמתין לפרסום התקנות הסופי לצורך קבלת מידע סופי ומלא.