כמה עולה מערכת סולארית ביתית ?

עודכן ב: 2 מאי 2018בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית של מחירי הפנלים הסולאריים ברחבי העולם. ירידה זו נגרמה הודות לגידול משמעותי בביקוש (התקנת מערכות פוטו-וולטאיות) בעיקר במדינות כגון גרמניה, איטליה יפן וארה"ב, אשר נענה בגידול בהיצע ובייצור בעיקר בסין אך גם במדינות נוספות באסיה. הירידה המשמעותית במחיר חלה ביו השנים 2009-2016, וב 2017 מחירי הפנלים אף עלו במקצת (בעיקר בגלל עלייה דרמטית בביקושים בסין).


למעשה, עלות מערכת סולארית מורכבת לא רק מפנלים אלא גם ממרכיבים נוספים כגון ממיר מתח, עבודת ההרכבה, הובלה ולוגיסטיקה, עלויות השיווק והמכירות ועלויות של רכיבים נוספים (כבלים, קונסטרוקציה וכו'). לפיכך, למרות הירידה תלולה במחירי הציוד, שאר רכיבי ההתקנה במערכות הביתיות ירדו באופן מתון בלבד.


לראשונה בישראל, הודות לאתר השוואת מחירי מערכות סולארית של המומחה הסולארי, ניתן לקבל הערכה המבוססת על הצעות מחיר של חברות המובילות בשוק הסולארי הישראלי. הערכה זו מבוססת על עשרות הצעות אמיתיות שניתנו באתר במהלך שלושת החודשים - פברואר עד אפריל 2018.

על בסיס הצעות אמת שניתנו לאחרונה באתר המומחה הסולארי, מחירה הממוצע של מערכת סולארית ביתית שגודלה הוא בין 8 ל 12 קילוואט מותקן הינו 65,000 ₪ (המחיר עשוי לנוע בין 55,000 ₪ ל 75,000 ₪ תלוי בגודל המערכת ובמורכבות ההתקנה, סוג הגג ומיקום הנכס).

הספק שנתי של מערכת בגודל זה של 8 עד 12 קילוואט מותקן נע בממוצע (תלוי בגורמים שונים) בין 12,800 קוט"ש ל 19,200 קוט"ש. ובשקלים מדובר על חיסכון שנע בין 6,400 ₪ בשנה ל 9,600 ₪ בשנה לפי 50 אג' לקוט"ש.


לפיכך, בסוג זה של מערכות ביתיות, החזר ההשקעה ינוע סביב 8.5 שנים.

יש לציין כי ככל שהמערכת תהיה גדולה יותר, כך העלות ליחידת אנרגיה (קילו-וואט מותקן KWp) תהיה נמוכה יותר. ולפיכך החזר ההשקעה מהיר יותר. הסיבה המרכזית לכך היא שרכיבים רבים בעלויות המערכת הם קבועים (עלויות השיווק, המכירה, הלוגיסטיקה, ועוד) כך שקיים יתרון כלכלי ברכישה של מערכת גדולה ככל האפשר (במונחים של החזר על ההשקעה).

להלן גרף המציג את העלות הממוצעת ל-KWp כתלות בגודל המערכת. ניתן לראות כי במערכות קטנות מ 5 KWp עלות ליחידת אנרגיה נושקת ל 9,000 ₪ בעוד שבמערכות גדולות מ 15 KWp עלות ליחידת אנרגיה נושקת ל 5,000 ₪ בלבד.

לרובנו, עלות ליחידת אנרגיה לא ממש אומרת הרבה, לפיכך אנו ממירים את העלות ליחידת אנרגיה למדד של זמן החזר על ההשקעה. להלן גרף המציג את זמן החזר ההשקעה הממוצע כתלות בגודל המערכת.


ניתן לראות כי במערכות קטנות החזר ההשקעה גבוה מ 10 שנים ומגיע אף ל 11 שנים, בעוד שבמערכות ביתיות גדולות החזר ההשקעה יורד ומגיע ל 7 שנים בלבד.

יש לציין כי במערכות מסחריות הגדולות מ 50 קילוואט, מחיר ליחידת אנרגיה עשוי אף לרדת אל מתחת ל- 5,000 ₪ והחזר ההשקעה לכ 5 שנים בלבד בעוד שמחיר יחידת אנרגיה במערכות של מאות קילו-וואט יורד אל מתחת ל-4000 ₪.